Bilder från giget 14/1!

Nu ligger det bilder ute från giget, vilken kväll! Den blev magisk som Åke själv uttrycker det och vi kan bara hålla med allihopa!
Bilderna finns i bildgalleriet och ett par videos i filmgalleriet!
Väl mött 4/3!!!